Wij zijn momenteel gesloten vanwege gezondheids redenen, openstaande orders worden uiteraard wel normaal afgerond!

Privacybeleid

Overzicht

Welkom bij www.duckleberry.nl! Zorg dat u een beeld krijgt van hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u ons platform bezoekt, onze webshop gebruikt of anderszins een zakelijke relatie met ons heeft (Art 13, Art 14 AVG; § 96 Paragraaf 3 TKG (Oostenrijkse telecommunicatiewet)).

Welke gegevens verwerken we als je ons platform bezoekt?

Wanneer u ons platform bezoekt, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Browsertype,
 • Besturingssysteem,
 • Land,
 • Datum en tijd en duur bij toegang tot het platform,
 • Gedeeltelijk gemaskeerd IP-adres en pagina’s die op onze website zijn bezocht, inclusief in- en uitgangspagina’s,
 • Betalingsgegevens tijdens het online winkelen,
 • Contactgegevens tijdens het online winkelen,
 • Gegevens die u invoert via een contactformulier,
 • E-mailadres,
 • Verzending van nieuwsbrief,
 • Telefoonnummer,
 • Geboortedatum (voor producten die alcohol bevatten),
 • Bestelde producten.
 • De verwerking van deze gegevens wordt gerechtvaardigd door ons legitieme belang bij de exploitatie van ons platform (Art. 6 lid 1 lit f AVG).

Voor de werking van ons platform en webshop kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verstrekken aan de volgende ontvangers:

Ontvangers van de gegevensDoel van de gegevensverwerkingRechtsgrondslag voor gegevensverwerkingVestigingslandBasis voor doorgifte naar een derde landBetrokkene
VimexWebsite hostingOverwegend gerechtvaardigde belangen (Art 6 lid 1 lit f AVG)NederlandBinnen de EERWebsite gebruiker
MollieVerwerking van online transactiesOverwegend gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 lit f AVG)NederlandBinnen de EERKlanten
Klarna Bank AB (pub)Verwerking van online transactiesOverwegend gerechtvaardigde belangen (Art 6 lid 1 lit f AVG)ZwedenBinnen de EERKlanten
Paypal (Europe)Verwerking van online transactiesOverwegend gerechtvaardigde belangen (Art 6 lid 1 lit f AVG)LuxemburgBinnen de EER Klanten
MyParcelVerwerking van transportOverwegend gerechtvaardigde belangen (Art 6 lid 1 lit f AVG) NederlandBinnen de EERKlanten

Gebruik van “technische” cookies

Het internet maakt op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Een cookie is tekstuele informatie die onze website via de webbrowser op het door jou gebruikte apparaat plaatst. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. We gebruiken ook cookies die uw browser herkennen wanneer u zich aanmeldt bij het klantaccount en het voor u gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot de opgeslagen inhoud.

De rechtsgrondslag is art. 6 Par. 1 verlicht. f) AVG. Ons overwegend gerechtvaardigd belang vloeit voort uit het feit dat we met de bovengenoemde cookies alleen de toegang tot de pagina voor u gemakkelijker maken, geen trackinggegevens verzamelen en dus geen inbreuk maken op uw persoonlijke rechten en fundamentele vrijheden.

U kunt het accepteren van cookies in uw webbrowser uitsluiten. Dit kan echter leiden tot beperkingen in de functionaliteit voor u op ons platform. Voor uw verdere rechten als betrokkene, zie punt Zie hieronder voor uw rechten als betrokkene. Sectie “Rechten van betrokkenen” hieronder.

Deze cookies zijn alleen geldig voor de duur van uw browsersessie en worden verwijderd wanneer u onze site bezoekt.

Google diensten

Wij gebruiken de volgende “Google-diensten”. De verantwoordelijke instantie is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Gegevens worden overgedragen van Google Ierland naar Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, waarop we altijd de aandacht vestigen.

Meer informatie over of en welke gegevens door Google worden verzameld door het gebruik van deze diensten, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google.

4a. Google Analytics met Cookiebot
Om uw toestemming te verkrijgen, gebruiken we cookiebot (https://www.cookiebot.com/de/), een product van Cybot A/S
Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken. Als u uw toestemming geeft, worden de volgende gegevens automatisch gelogd door Cybot by cookiebot (https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/):

Het IP-nummer van de eindgebruiker in geanonimiseerde vorm (de laatste drie cijfers zijn ingesteld op ‘0’).
Datum en tijd van toestemming.
User agent van de browser van de eindgebruiker.
De URL van waaruit de toestemming is verzonden.
Een anonieme, willekeurige en versleutelde sleutel.
De toestemmingsstatus van de eindgebruiker, die dient als bewijs van toestemming.

De opgeslagen gegevens worden gebruikt om ervoor te zorgen dat webanalysediensten alleen gegevens verzamelen met uw toestemming en om deze toestemming te documenteren en om cookieverklaringen voor eindgebruikers te maken en weer te geven.

De sleutel en de toestemmingsstatus worden ook opgeslagen in de browser van de eindgebruiker in de cookie “CookieConsent”, zodat de website de toestemming van de eindgebruiker automatisch kan lezen en volgen voor alle volgende paginaverzoeken en toekomstige eindgebruikerssessies gedurende maximaal 12 maanden.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 Par. 1 verlicht. c) en f) AVG, omdat wij wettelijk verplicht zijn toestemming te kunnen bewijzen en ons gerechtvaardigd belang voortvloeit uit het feit dat wij alleen op deze manier de noodzakelijke toestemming kunnen verkrijgen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies” om het gebruikersgedrag op de website te analyseren en het bereik te meten.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens verkregen. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. De zogenaamde “Toestemmingstool”, waarmee uw toestemming is verkregen, vindt u elders in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Een overzicht van hoe Google cookies gebruikt en welke cookies worden gebruikt, vindt u in dit overzicht.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is art. 6 Par. 1 verlicht. a) AVG.

We hebben de code “gat._anonymizeIp ();” toegevoegd. aan Google Analytics op onze website om een ​​anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). Het is daarom voor ons niet mogelijk om de verzamelde analysegegevens toe te wijzen aan een specifieke persoon.

Gegevensoverdracht naar derde landen: De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de geactiveerde IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Met Google LLC hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee Google Inc. aantoont te voldoen aan passende en passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Toestemming intrekken en verwijderen

U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken door alle ingestelde (toestemmings)cookies in uw browser te verwijderen.

U kunt het opslaan van cookies in principe voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door gebruik te maken van de browser-add-on die beschikbaar is onder de volgende link. bij downloaden en installeren.

De bovengenoemde add-on is mogelijk niet beschikbaar wanneer u onze site bezoekt via de browser van mobiele apparaten. In dit geval kunt u daarom, net als in het algemeen, het gebruik en de openbaarmaking van de gegevens aan Google voorkomen door op deze link te klikken. Houd er rekening mee dat dit een zogenaamde opt-out-cookie is die alleen geldig is voor www.vonwange.com/de en de gebruikte browser. Als u de cookies in uw browsergeschiedenis verwijdert, moet u bij een volgend bezoek aan onze site opnieuw op de link klikken om bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens. Hetzelfde geldt als u de pagina oproept met een andere browser.

De door Google opgeslagen gegevens worden binnen 14 maanden automatisch verwijderd.

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Google Analytics, zie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. U heeft te allen tijde het recht op informatie en bezwaar tegen uw door ons opgeslagen gegevens, zie hieronder. Artikel 7 over uw rechten als betrokkene.

Betaaldienstverleners

Paypal

Als onderdeel van de PayPal-betaalmethode en PayPal via automatische incasso, PayPal-creditcard en PayPal via aankoop op rekening, worden uw gegevens doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. in het betalingsproces. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Door een van deze betalingsopties te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen van gegevens door PayPal. Welke gegevens PayPal van u verzamelt, kunt u vinden in hun gegevensbeschermingsprincipes https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. Bij de betaalmogelijkheden automatische incasso, creditcard of aankoop op rekening via PayPal wordt ook een kredietcontrole uitgevoerd door PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. Meer informatie hierover, evenals over de door PayPal ingeschakelde kredietbureaus, vindt u in de bijlage bij de PayPal-principes voor gegevensbescherming https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full Houd er in het bijzonder rekening mee dat PayPal wordt gebruikt voor betaling zal een identiteits- en kredietcontrole uitvoeren https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/creditchk zonder een PayPal-account.

De rechtsgrond voor het doorgeven van uw gegevens aan PayPal is art. 6 Par. 1 verlicht. a) en art. 6 Par. 1 verlicht. b) AVG, omdat u enerzijds instemt met het gebruik van de gegevens door PayPal en anderzijds noodzakelijk is om het contract na te komen bij het selecteren van de genoemde betalingsmethoden.

Zie hieronder voor uw rechten als betrokkene. Sectie “Rechten van betrokkenen”.

Rechten van betrokkenen

a) Recht van bezwaar
Als we uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen (Art. 6 (1) (f) AVG), kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

b) Recht op informatie
U hebt het recht om van ons bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken en, zo ja, een recht op informatie over de persoonsgegevens en gerelateerde informatie in overeenstemming met art. 15 AVG.

c) Recht op rectificatie
Volgens art. 16 AVG heeft u het recht om ons te verzoeken om eventuele onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die op u betrekking hebben te corrigeren of aan te vullen.

d) Recht op herroeping
U hebt het recht om de onmiddellijke verwijdering van persoonlijke gegevens over u te vragen en wij zijn verplicht om deze onmiddellijk te verwijderen als een van de redenen vermeld in art. 17 AVG van toepassing.

e) Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens beperken als een van de voorwaarden vermeld in art. 18 AVG is voldaan.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht te verzoeken dat wij de gegevens overdragen aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is.

Sluit menu
Sluit account
Ga verder met winkelen

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg.